// TTTTXTDL BẾN TRE

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Taxi tại Bến Tre

**** Taxi Mai Linh
Số 299A1 Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Tân, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3878787

**** Taxi Happy
Số 184A4 Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3677777

**** Taxi Open
Số 199B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3757575
Nguồn ảnh: sưu tầm

Xe khách

**** Bến Tre Miền Tây
Số 395 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 37510524

**** Bến xe khách Bến Tre
Ấp 1, xã Sơn Đông, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3828372 - 3822298

**** Xe khách Thảo Châu
Số 122A Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3822802  3837837

**** Xe khách Minh Tâm
Số 121A3 Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3813688 - 3827389

**** Xe khách Thịnh Phát
Số 82A Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 38561561 - 3829317

*** Xe khách Hoàng Khải
Số 304 Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Tân, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
ĐT: 0939.502.427 - 0903.851.136
Nguồn ảnh: Sưu tầm