// TTTTXTDL BẾN TRE

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

Điều phối liên kết phát triển du lịch Bến Tre với cụm phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long

Thành lập từ năm 2013 và được công nhận bởi Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), đến nay, cụm du lịch phía đông ĐBSCL gồm: Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh và Đồng Tháp, với cơ chế các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh luân phiên làm cụm trưởng, đã liên kết phát triển du lịch rất hiệu quả trong năm năm qua.

Trong công tác điều phối, liên kết với các tỉnh, 6 tháng đầu năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre đã đồng hành thực hiện tốt chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh trong cụm. Liên kết lập quy hoạch; thông tin xúc tiến, quảng bá; liên kết tour, tuyến du lịch,…đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch và chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh trong cụm, tạo điều kiện phát triển du lịch cho vùng ĐBSCL nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. 

Liên kết trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước
Để phối hợp phát triển, Phòng Quản lý Du lịch thường xuyên trao đổi với các tỉnh trong cụm về thông tin, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước như việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch tại địa phương, xây dựng cơ chế chính sách, kinh nghiệm quản lý chất lượng dịch vụ du lịch, phương pháp thống kê, điều tra lượng khách, quy trình, thủ tục công nhận khu du lịch, điểm du lịch, …. Đồng thời, chia sẻ chế độ thông tin báo cáo kết quả công tác tháng, quý, năm và những thông tin về tình hình phát triển du lịch của các thành viên từ đó đã góp phần tăng cường mối liên kết giữa các tỉnh trong cụm. 

Công tác phối hợp giữa các Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch của các tỉnh trong cụm luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch các tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kết nối tour tuyến góp phần phát triển hoạt động du lịch trong khu vực thông qua các sự kiện, hoạt động do Bến Tre tổ chức như: Tuần lễ Văn hóa Du lịch tổ chức tại huyện Châu Thành và Thạnh Phú, hội thảo “Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và văn hóa ứng xử trong du lịch”, tọa đàm “Xây dựng sản phẩm du lịch huyện Thạnh Phú”.
Đoàn khảo sát tỉnh Trà Vinh học tập kinh nghiệm phát triển du lịch biển tỉnh Bến Tre (ảnh TL)
Trong Đại hội Hiệp hội du lịch tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2018-2023, Hiệp hội du lịch ĐBSCL và các Hiệp hội du lịch tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Sóc Trăng và cả Hiệp hội du lịch tỉnh An Giang đã tham dự và đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệp cho hoạt động của Hiệp hội du lịch Bến Tre để bổ sung vào quy chế cũng như phương hướng hoạt động của Hiệp hội.

Liên kết xây dựng chiến lược, kêu gọi đầu tư, quy hoạch và chính sách phát triển sản phẩm du lịch của các tỉnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre chủ động cung cấp thông tin về quy hoạch, các dự án kêu gọi đầu tư phát triển du lịch và sản phẩm du lịch trên cổng thành phần của Sở và các trang thông tin điện tử khác tạo điều kiện để các tỉnh trong cụm tham khảo, kêu gọi đầu tư và phát triển thị trường khách du lịch đúng hướng. Trao đổi với một số tỉnh trong Cụm về chính sách ưu đãi đối với phát triển du lịch để xây dựng chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư về hoạt động du lịch và hỗ trợ cơ sở vật chất phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh 

Liên kết xúc tiến, quảng bá du lịch Cụm Du lịch phía đông ĐBSCL
Bến Tre gửi bài viết về quảng bá xúc tiến du lịch đến các trang thông tin điện tử du lịch của các tỉnh trong cụm. Phối hợp với các tỉnh trong cụm liên kết tham gia sự kiện Ngày hội Du lịch Tp. Hồ Chí Minh lần thứ 14, Hội chợ Du lịch Quốc tế Tp. Hồ Chí Minh và một số sự kiện của các tỉnh trong cụm liên kết. Phối hợp, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm với đoàn khảo sát tỉnh Trà Vinh học tập mô hình du lịch cộng đồng và du lịch biển tại Bến Tre. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  đã phối hợp tổ chức liên kết, quảng bá xúc tiến du lịch với Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, qua đó giúp cho các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú kinh doanh du lịch gặp gỡ, kết nối tour tuyến và khai thác tốt du lịch đường thủy (tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu - Bến Tre và ngược lại).
Các tỉnh liên kết tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Tp. Hồ Chí Minh 2015 (ITE HCMC 2015)
Ngoài các công việc liên kết như trên, công tác phối hợp đào tạo nguồn nhân lực du lịch cũng được quan tâm và các Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch các tỉnh thường xuyên chuyển gửi các nhân sự kinh doanh du lịch của tỉnh mình đến các lớp tập huấn về các dịch vụ du lịch mà các tỉnh Bến Tre, Long An, Tiền Giang và Trà Vinh tổ chức hàng năm. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số khó khăn nhất định như: kinh phí dành cho công tác thông tin, xúc tiến, quảng bá du lịch ở một số tỉnh còn hạn chế nên ít nhiều có ảnh hưởng đến hoạt động liên kết giữa các tỉnh.

Bến Tre phát triển du lịch có định hướng, thường xuyên bám sát Kế hoạch số 4573/KH-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bến Tre tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt các công việc đã thảo luận và thống nhất hoạt động liên kết trong Cụm Du lịch phía đông ĐBSCL để tạo nhiều sản phẩm du lịch phong phú trong vùng, đội ngũ nhân sự du lịch chuyên nghiệp, xúc tiến, quảng bá hiệu quả, tăng cường liên kết với cụm du lịch phía tây và cả nước, tạo điều kiện phát triển vững chắc ngành du lịch Xứ Dừa, xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh nhà./.

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

Khảo sát mô hình sản phẩm du lịch cộng đồng các tỉnh phía Bắc


Thực hiện Công văn số 2077/UBND-KGVX ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập đoàn Famtrip khảo sát, học tập một số mô hình sản phẩm du lịch tại các tỉnh phía Bắc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đoàn khảo sát sản phẩm du lịch cộng đồng của các dân tộc tại một số tỉnh phía Bắc theo Quyết định số 198/QĐ-SVHTTDL ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập đoàn. 

Đoàn khảo sát do ông Trần Duy Phương - PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) làm trưởng đoàn cùng Lãnh đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch; đại diện của 03 huyện có tiềm năng du lịch phát triển du lịch cộng đồng: Bình Đại, Thạnh Phú và Chợ Lách cùng Doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham gia. Đoàn đã khởi hành từ ngày 28/5/2018 đến ngày 04/6/2018.
Quang cảnh buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm trong phát triển du lịch của đoàn Bến Tre và Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang
Đoàn xuất phát tỉnh đầu tiên là Lào Cai, Hà Giang, TP.Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình. Được sự tiếp đón và làm việc nhiệt tình của các Sở VHTTDL và Sở Du lịch cùng Hiệp hội Du lịch của các tỉnh - thành đã giúp đoàn tìm hiểu về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, khuyến khích thành lập doanh nghiệp du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng vùng cao; trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động phát triển du lịch, xúc tiến du lịch và thu hút nhà đầu tư. Đoàn đã khảo sát các sản phẩm du lịch và nghiên cứu các mô hình kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là khảo sát loại hình homestay Tả Van - Sapa về dịch vụ và cách phục vụ tại Bản về đêm của dân tộc Giáy (Lào Cai); dân tộc Tày (TP.Hà Giang); các bản người dân tộc Mèo, Mông, Giao chung quanh các điểm du lịch công viên đá Đồng Văn về các hoạt động du lịch cộng đồng vùng cao; khảo sát dịch vụ ngủ và cách phục vụ ăn trưa tại homestay dân tộc Mường - Đà Bắc. Bên cạnh đó đoàn cũng khảo sát một số mô hình phát triển loại hình du lịch tâm linh tại TP. Hà Nội, Hòa Bình và Ninh Bình và tham quan một số di tích lịch sử đã đưa vào khai thác du lịch tốt của Bắc Bộ.
Khảo sát mô hình homestay và cuộc sống cộng đồng các dân tộc
Qua đó, Bến Tre có thể áp dụng một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng trực tiếp cho các hộ homestay kinh doanh ban đầu và có tiềm năng phát triển tốt. Cần tăng cường hàng năm về ấn phẩm hỗ trợ quảng bá cho các làng nghề truyền thống, homestay, sơ đồ chỉ dẫn điểm đến các điểm du lịch để thu hút nhiều du khách hơn. Đặc biệc là cần có trụ sở Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch để tạo điều kiện giao tiếp các đối tượng du khách tiện lợi, cũng như tác nghiệp với các tỉnh, thành khác đến giao lưu trao đổi kinh nghiệm hay các doanh nghiệp đến dễ dàng trong trao đổi thông tin như các tỉnh bạn;.... Đó là hướng đi cần thiết trong việc phát triển du lịch tỉnh nhà được bền vững; góp phần đưa du lịch từng bước thành ngành kinh tế mũi nhọn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà./.

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Kết nối phát triển du lịch Bến Tre - Vũng Tàu

Chương trình kết nối du lịch Bến Tre - Vũng Tàu được diễn ra tại khách sạn New Wave (thành phố Vũng Tàu) vào ngày 24/5/2018, đây là sự kiện do Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre) tổ chức. Tham dự chương trình, về phía lãnh đạo Bến Tre có các ông: Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bến Tre; Ông Trần Duy Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, các phòng, ban liên quan của thành phố và lãnh đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh tham gia đoàn xúc tiến; đặc biệt đoàn có sự tham gia của trên 10 DN du lịch của thành phố Bến Tre. 

Về phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có đại diện Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện lãnh đạo thành phố Vũng Tàu; Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và gần 20 doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các công ty lữ hành du lịch thành phố Vũng Tàu tiếp đón và làm việc.
Ông Phạm Ngọc Hải - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh và ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre ký hợp tác du lịch giữa hai thành phố Bến Tre và Vũng Tàu
Hai địa phương đã giới thiệu tổng quan về thế mạnh, sản phẩm du lịch đặc thù của mỗi địa phương, đồng thời mời gọi các doanh nghiệp du lịch 2 địa phương đưa khách về du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng với cam kết chất lượng dịch vụ và giá cả tốt nhất. Hai bên thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch với các nội dung: Hai bên cùng nghiên cứu và đề xuất các phương thức liên kết, hợp tác nhằm quảng bá du lịch của 2 địa phương trong các ấn phẩm du lịch, trên các trang thông tin điện tử; xây dựng, kết nối các tuyến du lịch giữa doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, khai thác, phát triển các tuyến du lịch bằng đường thủy, tạo điều kiện kết nối giữa miền Tây và miền Đông Nam bộ nhằm giúp doanh nghiệp du lịch, các cơ sở lưu trú, các cơ sở dịch vụ,... sử dụng sản phẩm chung một cách tốt nhất./. 
Ảnh lưu niệm của đoàn Bến Tre khảo sát kết nối du lịch tại Vũng Tàu