Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Nghiệm thu cấp cơ sở đề án “Nâng cao chất lượng điểm du lịch Bến Tre”

Sáng ngày 30/12/2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre (VHTTDL) tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề án “Nâng cao chất lượng du lịch tỉnh Bến Tre” do Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bến Tre thực hiện trong giai đoạn 2011-2013. 
Ông Lê Văn Luông – GĐ Trung tâm TTXTDL – Báo cáo tổng kết dự án Nâng cao chất lượng điểm du lịch tỉnh Bến Tre
 Ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở VHTTDL - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu triển khai nội dung cuộc họp; tại cuộc họp, ông Lê Văn Luông - Giám Đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Bến Tre đã báo cáo tổng kết đề án sau hai năm triển khai, những kết quả mà đề án đã đạt được đã góp phần không nhỏ trong quá trình phát triển du lịch của tỉnh nhà và cũng là nền tảng bước đầu cho công tác nâng cao dịch vụ du lịch, nguồn nhân lực trong du lịch,… 

Các thành viên trong hội đồng nghiệm thu cơ sở đã đánh giá cao các tác động và hiệu quả của dự án, chất lượng dịch vụ du lịch và sản phẩm du lịch không ngừng được năng cao, số lượng khách du lịch đến Bến Tre ngày càng đông. Qua đó, các thành viên trong hội đồng cũng kiến nghị, đề xuất một số giải pháp mới trong việc nâng cao chất lượng dự án trong những năm tiếp theo.
Ông Huỳnh Văn Hùng – GĐ Sở VHTTDL (Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu) – Biểu dương những thành tích các thành viên dự án đã thực hiện
Ông Huỳnh Văn Hùng đã biểu dương những thành tích mà các thành viên trong dự án đã thực hiện những nhiệm vụ mà dự án đã đề ra, đồng thời  cũng cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển tour, tuyến, điểm du lịch, liên kết phát triển vùng, cần đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ lao động phục vụ tại các điểm du lịch hơn nữa và khuyến khích các doanh nghiệp du lịch mạnh dạn đầu tư, nâng cấp các cơ sở vật chất - kĩ thuật trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để đưa du lịch tỉnh nhà ngày càng phát triển so với các tỉnh thành khác trong khu  vực.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét