Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch Hà Nam

Theo Thể lệ số 02/TL-SVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác Logo và Slogan Du lịch Hà Nam, ban hành thể lệ cuộc thị sáng tác Logo và Slogan Du lịch Hà Nam như sau:
I. MỤC ĐÍCH
Cuộc thi được tổ chức nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu cho du lịch Hà Nam, phục vụ công tác xúc tiến quảng bá du lịch trong thời gian tới.
II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG TÁC PHẨM DỰ THI
1. Đối tượng dự thi: Tất cả các tác giả (chuyên nghiệp và không chuyên) có khả năng sáng tác Logo và Slogan du lịch trong và ngoài tỉnh đều được tham gia (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định).
2. Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI
1. Thời gian tổ chức cuộc thi:
- Thời gian phát động và nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 29/7/2017 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi).
- Công bố kết quả và trao giải thưởng vào đầu tháng 9/2017.
2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
Bài dự thi gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chỉnh tại địa chỉ: Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam, đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Điện thoại: 0226.3850.545. Email: nvdlhanam@gmail.com.
IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI DỰ THI
1. Về nội dung:
- Đối với biểu tượng (Logo):
 • Dễ nhận diện, tạo cảm xúc, ấn tượng với công chúng; có tính liên tưởng, liên kết cao; thể hiện được đặc trưng và nhiều ý nghĩa của Du lịch Hà Nam (có tài liệu giới thiệu chung về Du lịch Hà Nam gửi kèm); thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công trên mọi chất liệu.
 • Logo dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam, không sao chép, trùng lặp với bất kỳ hình ảnh biểu tượng nào trong và ngoài nước.
 • Logo dự thi phải là tác phẩm chưa được ông bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình, diễn đàn, ...), chưa từng tham dự bất cứ cuộc thi nào.
- Đối với khẩu hiệu (Slogan): Ngắn gọn, dễ nhớ, gây được ấn tượng; nhận mạnh tính cảm xúc; có tính định hướng thị trường.
Slogan được biểu hiện bằng 02 phiên bản:
 • 01 bản biểu tượng kèm Slogan bằng tiếng Việt.
 • 01 bản biểu tượng kèm Slogan bằng tiếng Anh.

2. Về hình thức:
- Đối với biểu tượng (Logo):
 • Logo dự thi được thể hiện trên 01 trang giấy khổ A4 (21cm x 29,7cm), logo được đặt giữa trang giấy, có chiều dài/rộng lớn nhất không quá 15cm. Một bản thu nhỏ của logo màu và logo đen trắng được đặt phía góc dưới bên phải của mẫu lớn, có chiều dài/rộng lớn nhất không quá 3cm.
 • Mặt trước của Logo không được sử dụng bất kỳ ký hiệu nhận biết nào khác. Mặt sau gốc phải, phía dưới ghi một mã số gồm 5 ký tự (chữ hoặc số) do tác giả dự thi tự chọn, mã số của mỗi tác phẩm phải đảm bảo trùng khớp từ bản thiết kế, bản thuyết minh, bản đăng ký dự thi.
 • Mỗi biểu tượng dự thi gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích không quá 300 từ, một phong bì nhỏ, bên trong có phiếu dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số (đã ghi phía sau tác phẩm dự thi); mặt ngoài phong bì chỉ ghi mã số tác phẩm dự thi (phong bì được dán kín và chỉ mở ra sau khi có kết quả của Hội đồng thẩm định).
 • Logo dự thi không gấp, không cuộn tròn, không ép plastic.
 • Logo dự thi không đúng các quy trên được xem là không hợp lệ. Tất cả các Logo dự thi Ban Tổ chức sẽ không trả lại cho tác giả dự thi.

- Đối với khẩu hiệu (Slogan): Ngắn gọn, có thể đúng độc lập hoặc đi liền biểu tượng.
V. HỒ SƠ DỰ THI
Hồ sơ dự thi gồm có:
 • Tác phẩm dự thi.
 • Bản thuyết minh ý tưởng tác phẩm.
 • Bản đăng ký tham gia cuộc thi (có mẫu kèm theo).
 • 01 đĩa DVD hoặc USB chứa các file như sau: file thiết kế biểu tượng trên phần mềm Coreldraw hoặc JPEG; bản thuyết minh ý tưởng trên file Office Word.
 • 01 phong bì nhỏ (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại của tác giả để Ban Tổ chức liên hệ khi cần thiết).

Tất cả tài liệu trên đựng trong phong bì lớn dán kín, bên ngoài ghi rõ: Dự thi sáng tác Logo và Slogan Du lịch Hà Nam.
VI. GIẢI THƯỞNG
- 01 giải Nhất (gồm Logo và Slogan): 20.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi. Tác phẩm đạt giải Nhất sẽ được chọn làm Logo và Slogan chính thức của Du lịch Hà Nam. Trường hợp Logo và Slogan đạt giải Nhất thuộc về 02 tác giả khác nhau thì giải thưởng sẽ được phân chia như sau:
 • Giải Nhất về Logo: 12.000.000 đồng.
 • Giải Nhất về Slogan: 8.000.000 đồng.

- 05 giải Khuyến khích: mỗi giải 2.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.
VII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DỰ THI
1. Việc tác giả gửi tác phẩm dự thi coi như chấp nhận mọi quy định trong thể lệ cuộc thi. Người dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Các tổ chức, cá nhân dự thi phải tuân thủ thể lệ do Ban Tổ chức cung cấp, trong đó phải bảo đảm:
 • Logo và Slogan gửi dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả.
 • Logo và Slogan được gửi dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đjai chúng nào ở trong và ngoài nước.
 • Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các Logo và Slogan tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.
 • Nếu Logo và Slogan đạt giải Nhất cuộc thi này, tác giả không được sử dụng vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác.

3. Trong trường hợp có tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi tác phẩm dự thi đoạt giải được công bố, tác giải phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
4. Trong trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giải phải thông báo đến Ban Tổ chức bằng văn bản trước khi hết hạn nộp hồ sơ dự thi.
5. Chi phí nhận giải và các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do tổ chức hoặc cá nhân đạt giải chi trả.
6. Sau buổi lễ công bố kết quả dự thi, giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp đến người đạt giải dựa trên thông tin người dự thi cung cấp.
VIII. QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM DỰ THI
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu thiết kế đạt giải.
2. Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết của tác phẩm dự thi cho phù hợp, hiệu quả hơn.
3. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Nếu phát hiện Logo và Slogan đạt giải vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức có quyền tước giải thưởng, giấy chứng nhận của tác giả dự thi./.
--------------------------------------------------------------------------------
MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
CUỘC THI SÁNG TÁC LOGO VÀ SLOGAN DU LỊCH HÀ NAM

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam

Họ và tên: .................................................... Giới tính: ........................
Số CMND: ......................, ngày cấp: ..................., nơi cấp: .................
Đơn vị công tác (nếu có): .....................................................................
Địa chỉ liên lạc: .....................................................................................
Email: ..................................................................................................
Điện thoại: ...........................................................................................
Sau khi nghiên cứu Thể lệ cuộc thi "Sáng tác Logo và Slogan du lịch Hà Nam" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức. Tôi đăng ký tham gia mẫu dự thi do tôi tự thiết kế, sáng tạo ra và các thông tin gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà tôi đang giữ. Tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và thực hiện nghiêm các điều khoản được quy định trong Thể lệ cuộc thi. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.
                              ......................, ngày ......... tháng ........ năm 2017
                                                          Người đăng ký dự thi
                                                            (ký và ghi rõ họ tên)
               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét