// TTTTXTDL BẾN TRE: THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ TRÊN TOÀN TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ TRÊN TOÀN TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Ngày 2 tháng 11 năm 2017, Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri về việc kiểm tra thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 20/7/2017 của Tỉnh ủy Bến Tre thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đi cùng đoàn có ông Trần Duy Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Phòng Quản lý Du lịch. 
Quang cảnh buổi họp tại UBND huyện Ba Tri về việc kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy
Ông Trần Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri đã báo cáo tình hình phát triển du lịch tại địa phương và thông qua dự thảo Kế hoạch về việc thực hiện Chương trình hành động số 22 của Tỉnh ủy. Kế hoạch đã đưa ra lộ trình cụ thể đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tế và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương dựa trên tiềm năng tự nhiên, văn hóa bản địa và con người Ba Tri để phát triển sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Ngoài ra huyện còn tranh thủ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia kết hợp với các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch.

Ông Trần Duy Phương - Phó GĐ Sở VHTTDL cũng đã gợi ý cho Ba Tri nhiều sản phẩm du lịch hiện đang khai thác, tuy nhiên cần chú trọng đến phát triển loại hình du lịch Nông trại tại Vàm Hồ, Khu Lạc Địa để khai thác loại hình du lịch khác biệt địa phương khác. Hiện du khách đã đến Ba Tri nhiều như về với biển nguyên sơ, lễ hội, các sự kiện khác của huyện,.... Huyện cần phết trương thêm như những ngày giỗ của các cụ Phan Ngọc Tòng, Tán Kế, ... Cần phát minh thêm nhiều sản phẩm quà tặng, sản phẩm trang trí, sản phẩm phục vụ nhà hàng, khách sạn từ những làng nghể Ba Tri như làng nghề đan đát, làng nghề cá khô, làng nghề rượu Phú Lễ. Cần quan tâm đến sự nhận thức về phát triển du lịch đến tận người dân, cần xác định nội dung chính của sản phẩm du lịch là gì mà mang tính trọng tâm.
Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy
Ông Nguyễn Hữu Phước gợi ý phát triển du lịch Ba Tri cần định hướng rõ nét, thoát khỏi không gian dừa Bến Tre, thoát khỏi ẩm thực dừa Bến Tre, hãy để những huyện khác làm; mà Ba Tri cần có cái riêng của Ba Tri. Ba Tri đã có ý thức phát triển du lịch và đã chuẩn bị từ công tác xây dựng Quy hoạch, Đề án, Kế hoạch,... tương đối cụ thể, tuy nhiên cần chú ý thêm công tác tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính Trị và Chương trình hành động số 22 của Tỉnh ủy cần phải đến toàn bộ hệ thống chính trị của huyện, đến từng đảng viên và đến tận người dân. Mục tiêu đưa kinh tế du lịch thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2020 và mũi nhọn đến năm 2030; đây là mấu chốt để mọi người hiểu rõ và từ đó nhằm để tăng thu nhập cho người dân; phải có ý thức trong việc tiếp xúc với khách du lịch một cách thân thiện, nhiệt tình từ người cung cấp dịch vụ đến người phục vụ khách du lịch trong đó có cả nông dân, người chạy xe taxi đến honđa ôm,... không chặc chém, chèo kéo làm mất nét đẹp truyền thống của Ba Tri đối với du khách. Không thể có kế hoạch là làm được mà phải tuyên truyền hợp tác bằng nhiều hình thức, bằng người thật, việc thật, sản phẩm thật,..., khai thác tăng cường phát triển loại hình hát sắc bùa Phú Lễ để phục vụ du khách nhằm thu hút nhà đầu tư du lịch, thu hút khách du lịch nhiều hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét