Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI "THIẾT KẾ VẬT PHẨM LƯU NIỆM TỈNH TÂY NINH"

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh - Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng thông báo nội dung thể lệ Cuộc thi “Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh” đến các tổ chức cá nhân có năng lực tham gia.
1. Thời gian và địa điểm tiếp nhận
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ 15/10/2017 đến 01/3/2018.
- Thời gian chung khảo và trao giải: từ 02/5/2018 đến 30/5/2018.
- Địa điểm tiếp nhận: Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi: Phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, địa chỉ: số 139A, Đường 30/4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh (số điện thoại 0276.3818157).
2. Cơ cấu giải thưởng
Các tổ chức, cá nhân đạt giải sẽ nhận giải thưởng của Ban Tổ chức gồm: Tiền thưởng, giấy chứng nhận và Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Giải nhất, 01 giải nhất 50.000.000 đồng, giấy chứng nhận và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Giải nhì: 02 giải nhì, mỗi giải 20.000.000 đồng, giấy chứng nhận và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Giải ba: 03 giải ba, mỗi giải 15.000.000 đồng, giấy chứng nhận và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Giải khuyến khích: 10 giải khuyến khích, mỗi giả 2.000.000 đồng, giấy chứng nhận.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét