Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Hiệp hội Du lịch tỉnh Bến Tre thành lập nhằm góp phần cho du lịch địa phương phát triển

Chiều ngày 05/01/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Bến Tre lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023 theo sự thống nhất của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Đến dự Đại hội có ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Trương Quốc Phong - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Bến Tre. Về khách mời có: Ông Vưu Chấn Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (Hiệp hội Du lịch  ĐBSCL); ông Lê Thanh Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch  ĐBSCL; ông Trương Quang Phú - Chủ tịch HHDL tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch  tỉnh Tiền Giang; ông Trịnh Công Lý - Chủ tịch HHDL tỉnh Sóc Trăng và 120 đại biểu tham dự trong đó có 75/83 Đại biểu thành viên Hiệp hội về tham dự.

Quang cảnh Đại biểu tham dự Đại Hội; (từ trái sang Ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ông Vưu Chấn Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh)
Thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Bến Tre vừa tạo cho doanh nghiệp có một sân chơi nhằm trao đổi kinh nghiệm trong một thương trường lành mạnh để tạo động lực cho việc phát triển du lịch tỉnh nhà; vừa cụ thể hóa trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch 4753/KH-UBND ngày 9/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 20/7/2017 của Tỉnh ủy Bến Tre về triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Với nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội Du lịch Bến Tre là sẽ tham gia xây dựng, phổ biến việc thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách về du lịch; tham gia xúc tiến, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về du lịch; đánh giá, tư vấn, thẩm định tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng dịch vụ cho doanh nghiệp và lao động trong ngành Du lịch; thường xuyên sinh hoạt và phổ biến về quy tắc đạo đức nghề nghiệp, vận động hội viên tham gia kinh doanh du lịch bảo đảm chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ du khách tốt nhất trong sự phát triển du lịch bền vững.
Ban chấp hành HHDL Bến Tre ra mắt Đại Hội
Qua một buổi làm việc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 19 thành viên, trong đó Ban Thường vụ gồm 07 thành viên; gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 04 Ủy viên. Ông Trần Duy Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023; ông Phan Văn Thông - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch - Dịch vụ - Thương mại Cồn Phụng và ông Nguyễn Tuấn Minh - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Hàm Luông là Phó chủ tịch. 

Để Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Bến Tre cụ thể hóa tốt Nghị quyết của Đại Hội đề ra và thực hiện tốt  Điều lệ Hiệp hội Du lịch  Bến Tre đã được thông qua và thống nhất tại Đại hội; ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre thể hiện sự phấn khởi và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội về sự ra đời của Hiệp hội Du lịch tỉnh Bến tre. 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - Nguyễn Hữu Phước phát biểu chúc mừng Hiệp Hội và phát biểu chỉ đạo
Ông Nguyễn Hữu Phước yêu cầu Hiệp hội sẽ cùng với ngành Du lịch và các Ban, Ngành trong hệ thống chính trị cùng cộng đồng dân cư tỉnh nhà góp phần tạo sự riêng biệt trong du lịch Bến Tre phát triển bền vững; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ là 2018-2023; Các huyện có du lịch mạnh trên địa bàn tỉnh tập trung xây dựng các chi hội và vận động phát triển thêm hội viên. Để tạo lòng tin cho Hội viên khi tham gia Hiệp hội Du lịch , Ban Chấp hành cần phải làm tốt vai trò và làm rõ cho Hội viên hiểu rõ lợi ích và trách nhiệm của thành viên nhằm tạo điều kiện để Hiệp hội phát triển tốt hơn, mạnh hơn và bền vững hơn trong thời gian tới. Hiệp hội Du lịch tỉnh Bến Tre ra đời là sự tất yếu, là cần thiết của địa phương trong giai đoạn hiện nay; là tổ chức xã hội nghề nghiệp về du lịch, tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân tập hợp liên kết, hỗ trợ nhau kinh doanh dịch vụ du lịch, xây dựng môi trường kinh doanh có sự cạnh tranh lành mạnh để phát triển./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét