Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỤM PHÍA ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2017-2018

Ngày 29/12/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch Cụm phía Đông ĐBSCL gồm 6 tỉnh: Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An và Đồng Tháp; do cụm trưởng năm thứ 4 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh) chủ trì tổ chức. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo tỉnh Trà Vinh: Ông Trần Anh Dũng - Phó chủ tịch tỉnh Trà Vinh. Lãnh đạo Hiệp hội du lịch ĐBSCL (HH DL): Ông Trần Việt Phường - Chủ tịch HH cùng Phó chủ tịch và Tổng thư ký HHDL; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Quản lý Du lịch và Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch 6 tỉnh trong cụm và sự có mặt của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Tp.HCM cùng gần 20 doanh nghiệp Du lịch của 6 tỉnh về dự Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch Cụm phía Đông ĐBSCL 2017
Tại Hội nghị, Sở VHTTDL Trà Vinh đã báo cáo tình hình thực hiện chương trình phối hợp hoạt động trong năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2018 mà Cụm trưởng 2018 là tỉnh Long An điều hành.

Qua trao đổi những hoạt động liên kết từ năm đầu 2013-2014 Bến Tre làm Cụm trưởng đầu tiên, kế đến 2015 là Vĩnh Long, 2016 là Tiền Giang và 2017 là Trà Vinh; tính đến nay qua 4 năm liên kết đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong những thành quả đạt được cũng như những mặt hạn chế cần tiếp tục khắc phục để chương trình liên kết, hợp tác ngày càng tốt hơn; các tỉnh đã xây dựng được phim quảng bá chung về du lịch, ấn phẩm chung, bản đồ chung của 6 tỉnh; đặc biệt là đã định hình ra được tour, tuyến, điểm du lịch cụm phía Đông ĐBSCL nầy, với phong phú sản phẩm du lịch không trùng lắp để phá đi câu dư luận mà từ xưa nay cho rằng về các tỉnh miền Tây sản phẩm du lịch các tỉnh như nhau.

Các tỉnh đã thực hiện được những việc quan trọng trong trao đổi kinh nghiệm về quản lý nhà nước trong Du lịch, thông tin quảng bá xúc tiến du lịch, đầu tư du lịch, tạo nhiều mối quan hệ chặt chẽ, tạo ra nhiều sản phẩm thiết thực nhằm đưa ngành du lịch phát triển đồng bộ, vừa tiết kiệm, vừa qui mô, tạo ấn tượng đẹp trong cụm cũng như trong vùng, tạo thành chuỗi sản phẩm phong phú nhằm giữ chân khách dài ngày khi đến vùng ĐBSCL.
Đại biểu phát biểu góp ý cho Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch Cụm phía Đông ĐBSCL 2017
Qua 4 năm liên kết cho thấy rằng sự liên kết phát triển du lịch là tính tất yếu khách quan; tất cả các đối tượng về quản lý nhà nước, về xúc tiến du lịch, về các nhà làm du lịch, các doanh nghiệp, các cơ sở dịch vụ,... tất cả tham gia với tinh thần đồng thuận cao và cùng có lợi. Đó là biểu hiện cho sự đoàn kết phát triển bền vững. Hiệu quả cho thấy rõ về mặt đầu tư xây dựng sản phẩm từng địa phương tốt, tránh sự cạnh tranh không cần thiết, tỉnh nào có rồi thì tỉnh khác xây dựng sản phẩm theo đặc trưng địa phương mình; bố trí không gian phát triển hài hòa, hợp lý, hạn chế được sự chồng chéo, trùng lắp.

Sự liên kết đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp từng địa phương gắn kết, tạo thuận lợi nối tour, tuyến, điểm và sử dụng sản phẩm lẫn nhau ngoài ranh giới hành chính. Cộng lực và cùng tham gia các diễn đàn, các sự kiện do từng địa phương tổ chức hoặc cùng đi xúc tiến, quảng bá trong khu vực, trong nước và ngoài nước.

Để có những tham mưu tốt cho việc lập kế hoạch, quy hoạch, xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy và UBND các tỉnh trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương thì trong sự liên kết hợp tác nầy, các Sở cũng đã trao đổi cùng nhau để hoàn thành tốt trong việc tham mưu trên lĩnh vực quản lý nhà nước về phát triển du lịch của từng tỉnh trong cụm. Trong năm 2017 vừa qua, điển hình là các tỉnh đều tham mưu tốt trong việc thực hiện Nghị quyết 08 ngày 16/01/2017 của Bộ Chính Trị về việc đưa du lịch trở thành nhành kinh tế mũi nhọn.

Sau thời gian trao đổi, hội nghị cũng được lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, ông Trần Anh Dũng (Cụm trưởng) phát biểu đánh giá và có ý kiến chỉ đạo trong việc tiếp tục thực hiện việc liên kết hợp tác trong thời gian tới.

Ông Lê Thanh Phong - Phó chủ tịch HHDL ĐBSCL trao quyết định cụm trưởng năm 2018 cho Sở VHTTDL tỉnh Long An
Ông Trần Việt Phường - Giám đốc sở VHTTDL TP.Cần Thơ - Chủ tịch HHDL - ĐBSCL cho rằng: Mặt dù 2017 còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động du lịch trong cụm, tuy nhiên được sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo ở từng địa phương đã làm cho du lịch chuyển biến rất nhiều; việc phối hợp trong thời gian tới cần phát huy những ưu điểm, tận dụng những thuận lợi và khắc phục những hạn chế để năm 2018 sự liên kết tốt hơn.

Để thực hiện tốt trong vai trò Cụm trưởng 2018 là tỉnh Long An và cụm phó là Đồng Tháp nhằm tiếp nối năm 2019 tỉnh Đồng tháp sẽ là cụm trưởng; Ông đã nhấn mạnh 3 vấn đề cần quan tâm: 

Thứ nhất là xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung dồn sức chỉ đạo, điều hành cụm cho hiệu quả, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ và có sơ kết rút kinh nghiệm hàng quý, nữa năm và tổng kết cuối năm nhằm thể hiện hết vai trò cụm trưởng và cụm phó. 

Hai là cần trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch phát triển du lịch ĐBSCL, trong đó quan tâm đầu tư quy hoạch 5 khu du lịch quốc gia và 7 điểm du lịch quốc gia nằm trên địa bàn ĐBSCL mà tỉnh Bến Tre có Khu du lịch tứ linh "Long - Lân - Qui - Phụng" là nơi thu hút khách nhiều nhất. Cần sử dụng sản phẩm của nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch sử dụng sản phẩm của nhau trong cụm. Quan tâm việc việc liên kết trong việc tham mưu các Nghị quyết, cơ chế, chính sách phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp cho đồng bộ trong khu vực vì hiện nay các địa phương vẫn còn lúng túng.

Ba là các tỉnh có HHDL cần tổ chức lại bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời những tỉnh chưa có thành lập HHDL thì tiến hành khẩn trương tổ chức thành lập để hoạt động tốt hơn trong việc phát triển du lịch bền vững của cụm, cũng như của cả vùng ĐBSCL./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét